Informatīvais mācību seminārs izglītības iestāžu un pašvaldību projektu vadītājiem par kabinetu aprīkojumu iegādi ERAF 3.1.3.1.aktivitātē


 


Informatīvo  mācību semināru  izglītības iestāžu un  pašvaldību projektu vadītājiem par aktualitātēm ES fondu apguvē izglītības jomā un kabinetu aprīkojumu iegādi ERAF 3.1.3.1.aktivitātē
 

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāze nodrošināšana”
prezentācijas un mācību materiāli


  • Praktiskas apmācības ar mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu apstrādes sistēmu (Rokasgrāmata)

  Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720