2.1.1.3.2. apakšaktivitāte "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"Plašāku informāciju par noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu skatīt šeit.

Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir izvērtējusi iesniegto projektu iesniegumu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotajā atlasē un pieņēma lēmumu projektu iesniegumu apstiprināt.

Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks  21.10.2010.

Uzsākta atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 34.punktam noteiktajam projekta iesnieguma vērtēšana.

Kopējais apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 10 514 363 lati.
 

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš 15.06.2010.

Atlases izsludināšanas datums 15.03.2010.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2010. gada 2. februāra Ministra kabineta noteikumiem Nr.109 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" ("LV", 33 (4225), 26.02.2010.) [stājas spēkā 27.02.2010.]

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamiem dokumenti:

Projekta iesnieguma kvalitātes  kritēriju vērtēšanas veidlapa

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720