1.2.2.3.2.apakšaktivitāte "Atbalsts izglītības pētījumiem"
Uzsākta atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 24.punkta noteiktajam projekta iesnieguma vērtēšana.
2011.gada 4.martā reģistrēts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, 2011. gada 8. aprīlī reģistrēts atzinums par nosacījumu izpildi.

Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks aktualizēts 08.04.2011.

2010.gada 30.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumu Nr.1070 "Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitātes "Atbalsts izglītības pētījumiem"" 14.punktā noteiktajam uzaicinājusi  izstrādāt un iesniegt vērtēšanai projekta iesniegumu Eiropas Sociālā fonda projektu iesniegumu atlasei.

 

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti:

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumiem Nr.1070 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem"" ("LV", 193 (4385), 07.12.2010.) [stājas spēkā 08.12.2010.]

MK noteikumu Nr. 1070 Pielikums Nr. 1Projekta iesnieguma veidlapa
MK noteikumu Nr.
1070  Pielikums Nr. 2 -Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm
MK noteikumu Nr.
1070  Pielikums Nr. 3 - Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā
MK noteikumu Nr.1070  Pielikums Nr. 4   -Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 K

Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapaLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720