1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmā projektu iesniegumu atlases kārta
Noslēgusies darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projekta iesniegumu atlases kārtu" projektu iesniegumu atlase un vērtēšana.

Apstiprināto projekta iesniedzēju lūdzam sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (www.viaa.gov.lv),  lai slēgtu vienošanos par projekta īstenošanu.Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un iesniegumu vērtēšanas laika grafiks
aktualizēts
12.04.2011.

2011.gada 21.martā ir pieņemts  lēmums par iesniegtā projekta apstiprināšanu ar nosacījumu.
Nosacījumu izpildes termiņš - 2011. gada 1. aprīlis

2010.gada 14.decembrī Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumu Nr.1058

"Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projekta iesniegumu atlases kārtu" 13.punktā noteiktajam uzaicinājusi Augstākās izglītības padomi līdz 2011.gada 1.martam izstrādāt un iesniegt vērtēšanai projekta iesniegumu Eiropas Sociālā fonda projektu iesniegumu atlasei.
Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti:


Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2010. gada 16. novembra Ministru kabineta noteikumiem  Nr.1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" ("LV", 192 (4384), 03.12.2010.)
[stājas spēkā 04.12.2010.]

        Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapaLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720