1.2.1.1.1.apakšaktivitāte "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"


 

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes
"Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"
ierobežotas projektu iesniegumu atlases 2.kārta


Plašāku informāciju par noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu skatīt šeit

Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ir izvērtējusi iesniegto projekta iesniegumu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija" Eiropas Sociālā fonda ierobežotajā atlasē.

Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks 

aktualizēts 11.11.2010.

Līdz noteiktajam termiņam Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegts viens projekta pieteikums.


2010. gada 6. augustā  Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši 2010. gada 2. marta  Ministra kabineta noteikumu Nr.196   12. p- tā noteiktajam  ir uzaicinājusi Valsts izglītības attīstības aģentūru, Valsts izglītības satura centru, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Latvijas Darba devēju konfederāciju un  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību līdz 2010. gada 15. septembrim izstrādāt un iesniegt vērtēšanai projektus nozaru kvalifikācijas sistēmas izveidei un profesionālās izglītības pārstrukturizācijai.

Kopējais apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir   2 550 000 Ls.


Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2010.gada 2. marta  Ministra kabineta noteikumiem Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācijai"("LV", 38 (4230), 09.03.2010.) [stājas spēkā 10.03.2010.] (grozījumi stājas spekā 04.08.2010)

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamiem dokumenti:

        Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa 2. kārtas atlasei


Noslēgusies 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes  "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"ierobežotas projektu iesniegumu atlases 1.kārta


Plašāku informāciju skatīt
Uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts un projektu vērtēšanas laika grafiks.

Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2010. gada 2. marta  Ministra kabineta noteikumiem Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija""

("LV", 38 (4230), 09.03.2010.) [stājas spēkā 10.03.2010.]

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un metodiskie norādījumi

Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodi - NACE 2.red., kas ir izstrādāti un apstiprināta ar 2006. gada 20. decembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1893/2006 (207.27 K

Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapa

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720