Turpinām diskusijas ar pašvaldībām par SAM 8.1.2.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas nosacījumiem.