Notiek neatkarīgas augstākās izglītības akreditācijas aģentūras izveides projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju sabiedriskā apspriešana