Aicinām iepazīties ar izstrādāto informatīvo ziņojumu par specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanu,