Uzsākta ERAF 2.1.1.3.3. aktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" ierobežota projektu iesniegumu atlase