Aicinām iepazīties un izteikt veidokli par plānotā pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un īstenošanas modeļa projektu