ERAF 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" 2. projektu iesniegumu atlases kārtas atklātā atlase