2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu sagatavošana