Noslēgušās sarunas ar Eiropas Komisiju par 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu ,,Izaugsme un nodarbinātība”