Aicinām zinātniskās institūcijas iepazīties ar projektu iesniegumu sagatavošanas nosacījumiem ERAF 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā