Izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta ESF 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”