Profesionālās izglītības pedagogiem dota iespēja ar Eiropas Sociāla fonda atbalstu stažēties ārvalstu labākajās profesionālajās skolās un uzņēmumos