Seminārs ESFaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu gatavotājiem