Informatīvais seminārs profesionālo izglītības iestāžu vadītājiem "Aktuālie jautājumi likumības un efektivitātes nodrošināšanā Eiropas Savienības struktūrfondu projektos"