"Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai