„Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta