Atklātā projektu iesniegumu atlasē apstiprina 115 zinātnes un pētniecības projektus