Publiskots noslēguma ziņojums par 2004.-2006.gada ES struktūrfondu plānošanas periodu