Pagarināts aklātās atlases projektu iesniegšanas termiņš ERAF 3.1.3.2.aktivitātē "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"