Pagarināts atklātā projektu iesniegumu konkursa izvērtēšanas termiņš 2.1.1.1.aktitvitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"