Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ERAF 2.1.1.1. aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"