Notiks informatīvais seminārs ERAF 3.1.1.1 .aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniedzējiem