Stājas spēkā grozījumi MK noteikumos nr.939 ( 11. 11.2008), kas nosaka 3.1.1.1.aktivitāties "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" īstenošanas kartību.