Līdz 2010. gada 31.martam tiek pagarināts iesniegšanas termiņš ERAF 3.1.1.1. aktivitātē