2009.gada 17.decembrī notiks informatīvais atbalsta seminārs projekta iesniegumu gatavotājiem ERAF aktivitātē 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"