2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu īstenošana