Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš ERAF 2.1.1.1 aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" !