Izsludināts atklāts konkurss ERAF finansējuma piešķīrumam starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)