1.2.2.1.5.apakšaktivitāte. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"