Informatīvais seminārs ERAF 3.1.1.1.aktivitātes projektu iesniedzējiem


14/01/2010 11:00
Europe/Riga

Notiek informatīvais  seminārs ierobežotas  projektu iesniegumu atlases ERAF  3.1.1.1. aktivitātes   projektu iesniedzējiem   par valdības apstiprinātajiem grozījumiem  2008. gada 11. novembra MK noteikumos Nr.939 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”” un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra sēdē apstiprināto  "Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plānu  2010. – 2015.gadam".

Vieta: 
Rīgas Valsts tehnikums, Rīga , Kr.Valdemāra 1c
Kontaktpersona: 
Marta Meženiece, Finansēšanas un projektu nodaļas vad.vietniece tālr.67047974


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720