ESF 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes projektu esniegumu vērtēšanas komisijas sēde.


00/00/
Array

ESF 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēde.

Vieta: 
IZM Lielā zāle 2.stāvs, Vaļņu iela 2
Kontaktpersona: 
Elīna Usāre, Struktūrfondu departamenta Vērtēšanas nod. vadītāja p.i. tālr. 67047818, e-pasts: esf@izm.gov.lv


Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720