Uzsākta ERAF 2.1.1.3.3. aktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" ierobežota projektu iesniegumu atlase


2015.gada 28.janvārī Izglītības un iznātnes ministrijas(IZM) kāES fondu atbildīgās iestāde  organizēja 2. 1.1. 3.3.apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”  pirmo ierobežotas projektu iesniegumu atlases  vērtēšanas komisijas sēdi. Atbilstoši komisijas sēdē  nolemtajam, kas tika pieņemts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu Nr.729 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”” 11., 34., 35. un 36.punktā noteikto un zinātnisko instūciju iesniegtajiem dokumentiem,   IZM kā ES fondu atbildīgā iestāde  nolēma ierobežotā projektu iesniegumu atlasē uzaicināt  iesniegt projekta iesniegumu 13 zinātniskās iinstitūcijas (uzaicināto projektu iesniedzēju saraksts),  līdz š. g. 4. februārim nosūtot katrai nominētajai zinātniskajia institūcijai individuālu uzaicinājumu, nosakot katras institūcijas  maksimāli pieejamo projekta finansējumu. Aicinām potenciālos projektu iesniedzējus pieteikties konsultācijām par projektu iesniegumu sagatavošanu un piedalīties informatīvajā seminārā par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu.

Informatīvais seminārs  notiks 2015. gada 11. februārī plkst. 13:00 - 16:00  Izglītības un zinātnes ministrijā Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta zālē , Smilšu ielā 7 (4.stāva zālē). Lūdzam pieteikties dalībai seminārā līdz š.g. 9. februārim , nosūtot pieteikuma e pastu, kā arī neskaidros vai interesējošos jautājumus uz elektroniskā pasta adresi: esf@izm.gov.lv. 

2015. gada 11. februāra  informatīvā semināra par projektu iesniegumu sagatavošanu  darba kārtība un prezentācija precizēta 11.02.2015
     
                 
Papildus minētajam, aicinām projekta iesnieguma gatavotājus izmantot iespēju pieteikties individuālām konsultācijām. iepriekš saskaņojot vēlamo konsultācijas laiku . Skat. konsultāciju laika grafiks Lai nodrošinātu kvalitatīvu  un rezultatīvu konsultāciju, lūdzam vismaz dienu pirms plānotās konsultācijas iesūtīt elektroniski to jautājumu loku, ko individuālajā konsultācijā vēlaties noskaidrot. 

Projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti un atbalsta materiāli pieejamai mājas lapas sadaļā - Projektu iesniedzējiem/Konkursi/2.1.1.3.3. apakšaktivitātes atlaseLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720