ERAF 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 3. atlases kārtai pagarināts lēmumu pieņemšanas termiņš


Lai veiktu  padziļinātu projektu iesniegumu vērtēšanu, kas saistīta ar projekta zinātniskās idejas aktualitāti, pamatotību un pētniecības metodoloģijas pamatotību, un ņemot  vērā  ierobežoto ekspertu skaitu, kam ir  ar atbilstoša  profesionāla kvalifikācija projektu iesniegumu izvērtēšanas veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu” 53.punktā noteiktajām prasībām, Izglītības un zinātnes ministrija kā Eiropas Savienības fondu atbildīgā iestāde ir pagarinājusi lēmuma par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu līdz 2014.gada 25.jūnijam.

Ņemot vērā lielo projektu iesniegumu skaitu (ir iesniegti 112 projektu iesniegumi), papildu laiks projektu iesniegumu vērtēšanai ir nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu pieeju projektu iesniegumu vērtēšanā un novērstu projektu nevienādas konkurences apstākļu riska iespējamību.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720