Uzsākam sabiedrisko apspriešanu SAM 1.1.1. pasākuma “Praktiskās pētniecības atbalsts” izstrādātajam īstenošanas modelimLai uzsāktu ES fondu SAM 1.1.1 “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”  īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - IZM) ir izstrādājusi sākotnējā  novērtējuma informatīvo ziņojumu “Praktiskās pētniecības atbalsts”  un tā īstenošanas modeli.  Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstrādāto dokumentu projektu  un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums, nosūtot tos elektroniski uz e pasta adresi esf@izm.gov.lv

Papildus tam, lai noskaidrotu augstākās izglītības, zinātnisko institūciju un komersantu viedokli par to, kā nodrošināt Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanu ar Praktisko pētījumu programmas palīdzību, kā arī  noskaidrotu iesaistīto pušu viedokli par programmas ietvaros plānotajām atbalstāmajām darbībām, atbalsta un finansējuma nosacījumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Valsts izglītības attīstības aģentūru sadarbībā ar IZM rīko publiskās diskusijas par izsrādāto īstenošanas  modeli un sagatavoto sākotnējā  novērtējuma ziņojuma projektu. 
Plašāka  informācija par plānotajām diskusijām un dalībnieku reģistrācijas iespējas pieejamas šeitLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720