Aicinām iepazīties ar izstrādāto informatīvo ziņojumu par specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanu,


 

Lai uzsāktu ES fondu 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu „Par atbalsta pasākumiem specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros un stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem pirmā pasākuma „Uzlabot vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālas nozīmes attīstības centros” īstenošanai”. Kopumā 8.1.2.specifisko atbalsta mērķi plānots īstenot divos pasākumos, pirmo pasākumu īstenojot nacionālas nozīmes attīstības centros (republikas pilsētās), otro pasākumu – reģionālas nozīmes attīstības centros un pārējā Latvijas teritorijā. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts paredzēts vispārējās izglītības mācību vides uzlabošanai, ņemot vērā plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu sākot ar 2018.gadu, kā arī nepieciešamību sakārtot izglītības iestāžu tīklu Latvijā atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam noteiktajiem mērķiem. Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstrādātajiem dokumentu projektiem  un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums, nosūtōt tos elektroniski uz e pasta adresi esf@izm.gov.lvLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720