Izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta ERAF 2.1.1.1..aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”


Izglītības un zinātnes ministrija 2013.gada 27. februārī "Latvijas Vēstnesī" ir izsludinājusi otro projektu iesniegumu atlases kārtu ERAF 2.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, kuras  projektu iesniegšanas beigu termiņš ir noteikts  2013.gada 27.maijs.
Eiropas Reģionālās attīstības  fonda līdzfinansētās aktivitātes mērķis ir atbalstīt ar saimniecisku darbību saistītus projektus, kuru rezultātiem varētu būt augsts komercializācijas potenciāls.
Šim mērķim ir  pieejamais ERAF finansējumu 17,9 miljonu latu apmērā, paredzot , ka   minimālais ERAF finansējums vienam projektam var būt 50 000 latu, bet maksimālais - 300 000 lati.
Projektu pieteikumus otrajā atlases kārtā var iesniegt Latvijā reģistrēts komersants un Latvijā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija. Projektu iesnieguma sagatavošanai nepieciešamās  dokumentu veidlapas un atbalsta materiāli pieejami sadaļā - Projektu iesniedzējiem/ Konkurs
2013.gada 25.martā, Rīgā, notiks informatīvs seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu. Jautājumus par projekta nosacījumumiem un  iesnieguma veidlapas  sagatavošanu, kā arī pieteikumu dalībai  seminārā  lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: esf@izm.gov.lv līdz šī gada 14.martam.  Informācija par semināra norises vietu un laiku tiks nosūtīta pēc dalības pieteikšanas.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720