Izsludināts atklāts konkurss ERAF finansējuma piešķīrumam starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)

Lai nodrošinātu zinātnisko institūciju kapacitātes attīstību, jaunu sadarbības projektu izstrādi un dalību tehnoloģiskajās platformās, kā arī nodrošinātu zinātniskajām institūcijām iespēju piedalīties zinātniskos kongresos, starptautiskās izstādēs un  gadatirgos, ir izsludināts atklāts projektu konkurss 2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātē  "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)".


Atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem Nr.1094 "Noteikumi pardarbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"  , Izglītības un zinātnes ministrija  ir uzsākusi atklātu projektu iesniegumu atlasi,nosakot, ka projekti vērtēšanai  ir jāiesniedz līdz 2010.gada 18. janvārim
(
Sludinājums publicēts LV 24.11.2009; 184).

Pirmajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 4 919 628 lati.

Projektus aktivitātē varēs iesniegt zinātniskā institūcija (zinātniskais institūts, augstskola, augstskolas zinātniskais institūts), kura ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai valsts pārvaldes iestāde, kas piedalās Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos.
Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 70 280 lati, bet maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 491 962 lati. Maksimālais pieļaujamais ERAF līdzfinansējuma apmērs ir 85% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Citas publicetās ziņas  par šo aktivitāti šeitLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720