Uzsāktas publiskas diskusijas par ES fondu atbalstu pēcdoktorantūras pētījumiem


Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi informatīvā zinojuma projektu Sākotnējais novērtējums  „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" Dokumenta projektā   tiek analizēta esošā pētniecības, darba tirgus un zinātnes cilvēkresursu situācija, kā arī doktorantūras un pēcdoktorantūras pētniecības situācija  Latvijā un ārvalstīs un sniegti riekšlikumi pēcdoktorantūras pētījumu atbalsta ieviešanas vispārējiem nosacījumiem, izmantojot  ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā pieejamo finansējumu.
Aicinām visus interesentus  - it īpaši jaunos zinātniekus, iepazīties ar sagatavoto ziņojuma projektu, piedal;ities publiskās diskusijās, kā arī izteikt savu viedokli priekšlikumu vai iebildumu formā, nosūtot to uz e pasta adresi esf@izm.gov.lv

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru pirmās publiskās diskusijas par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu 2014.–2020. gada Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā tiek organizētas 2015.gada 25. februārī plkst. 14:00 - 17:00    Radisson Blu Hotel Latvija, Rīgā, Elizabetes ielā 55,  Beta 2 zālē. Diskusijās  aicināti piedalīties zinātnisko institūciju un komersantu pārstāvjiPirmajā diskusijas daļā IZM ziņos par ES fondu 2014.-2020. gadā plānotajiem pasākumiem pēcdoktorantūras atbalstam. Savukārt diskusijas otrajā daļā dalībnieki strādās darba grupās, daloties ar viedokļiem par programmas ietvaros plānotajām atbalstāmajām darbībām un nosacījumiem, kā arī plānotajiem rezultātiem un finansējuma kārtību.

Sadarbībā ar Jauno zinātnieku apvienību nākamās diskusijas tiek organizētas 2015. gada 27. februārī plkst. 18:00, LZA telpās.   

Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija

Atbalsts pēcdoktorantūras studijām ir nozīmīgs, jo pēc doktorantūras pabeigšanas un doktora grāda iegūšanas jaunais zinātnieks vēl nespēj iegūt Latvijas Zinātnes padomes vai ES finansējumu. To neatļauj kopējā publikāciju skaita un publikāciju kvalitātes kritēriji. Pēcdoktorantūras pētījumu programmu granti nodrošinātu jaunajiem doktoriem darbavietas, uzsākot vai turpinot savu zinātnisko karjeru. Atbalsts varētu tikt īstenots arī uzņēmumos, kur jaunie pētnieki veic pētījumus komersanta interesēs.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720