Līdz 2010. gada 31.martam tiek pagarināts iesniegšanas termiņš ERAF 3.1.1.1. aktivitātē


Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra sēdē apstiprinātajam "Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010. – 2015. gadam (informatīvā daļa)" Izglītības un zinātnes ministrijai ir saņēmusi valdības uzdevumu izstrādāt  grozījumus 2008. gada 11. novembra MK noteikumos Nr.939 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai””.  Līdz ar to, lai profesionālās skolas optimāli ieguldītu projektiem pieejamos ERAF  līdzekļus un  projektus varētu izvērtēt, ņemot vērā  plānotos grozījumus MK noteikumos par šīs aktivitātēs īstenošanas kārtību, IZM ir pieņēmusi lēmumu pagarināt minētās aktivitātes  projekta iesnieguma  iesniegšanas termiņu līdz  2010.gada 31.martam.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720