Izsludināta trešā projektu iesniegumu atlases kārta ERAF 2.1.1.1..aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”Izglītības un zinātnes ministrija 2013.gada 19. novembrī "Latvijas Vēstnesī" ir izsludinājusi trešo  projektu iesniegumu atlases kārtu ERAF 2.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”. Trešās atlases kārtas projektu iesniegšanas beigu termiņš ir noteikts  2014.gada 3. februāris
Eiropas Reģionālās attīstības  fonda līdzfinansētās aktivitātes mērķis ir atbalstīt ar saimniecisku darbību saistītus projektus, kuru rezultātiem varētu būt augsts komercializācijas potenciāls. Projektu iesnieguma sagatavošanai nepieciešamās  dokumentu veidlapas un atbalsta materiāli pieejami sadaļā - Projektu iesniedzējiem/Konkurs
2013.gada 13.decembrī Rīgā, notiks informatīvs seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu. Jautājumus par projekta nosacījumumiem un  iesnieguma veidlapas  sagatavošanu, kā arī pieteikumu dalībai  seminārā  lūdzam nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: esf@izm.gov.lv līdz šī gada 3.decembrim  Informācija par semināra norises vietu un laiku tiks nosūtīta pēc dalības pieteikšanas.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720