Pagarināts projektu konkurss ERAF 2.1.1.1.aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"


Izglītības un zinātnes ministrija pagarina 2013.gada 19.novembrī izsludinātās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz  2014.gada 24.februārim (skat. pub."Latvijas Vēstnesis"). Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamiem dokumenti piejami tīmekļa vietnes sadaļā: Projektu iesniedzējiem/konkursi/2.1.1.1.aktivitātes 3. atlases kārtaLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720