Atklātā projektu iesniegumu atlasē apstiprina 115 zinātnes un pētniecības projektus


 

Izglītības un zinātnes ministrija  ir pieņēmusi lēmumus par visiem darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātai atlasei iesniegtajiem projektu  iesniegumiem. Kopumā atklātajai projektu iesniegumu atlasei bija iesniegti 177 projekti.  Par 115 projektu iesniegumiem ir pieņemts  pozitīvs lēmums - apstiprināt ar nosacījumu,  par kopējo summu  39 061 959 LVL ( no tiem ERAF līdzfinansējums - 35 011 244 LVL).

Atbilstoši MK noteikumu Nr.752 64.punktam Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde5 darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas projekta pieteicējam nosūta lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.  Nosacījumu izpilde projektu iesniedzējiem ir jāveic līdz š. g. 30. augustam. Skat - projektu iesniegumu sarakstu un vērtēšanas garfiku ERAF 2.1.1.1.aktivitātes sadaļā.

Pozitīvi lēmumi pārsvarā ir  pieņemti par projektiem, kas plāno dot  ieguldījumu un ekonomisku efektu valstī prioritārās tautsaimniecības nozarēs-atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijās,  inovatīvu materiālu izstrādē un tehnoloģijās, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrādē, vietējo resursu izmantošanā  - zemes dzīļu, meža, pārtikas  - jauni produktu un tehnoloģiju radīšanā.

Tikai pēc  nosacījumu izpildes tiks pieņemts galīgais lēmums par katra konkrētā  projekta apstiprināšanu. Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd veic visus nepieciešamos pasākumus, lai zinātniskie institūti un augstskolas, kuras šogad uzsāks īstenot  zinātnes un pētniecības projektus, varētu pretendēt uz valsts budžeta avansu projektu uzsākšanai.

Atklātās atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisija papildus projektiem, kas apstiprināti  ar nosacījumu, atbalsta saņemšanai kvalificēja vēl 34  projektu pieteikumus par kopējo summu 10 858 557 LVL.  Diemžēl nepietiekamā ERAF līdzfinansējuma dēļ šie komisijas vērtējumā mazāk p-tus  ieguvušie projektu iesniegumi tika noraidīti.

Savukārt 28 projektu iesniegumi tika noraidīti, jo projekta iesniedzēji neizpildīja kādu no vērtēšanas kritērijiem -visbiežāk projekta iesniegumā nebija veikta alternatīvu  un risku analīze,  kļūdaini vai nepilnīgi veikts ekonomiskais aprēķins vai arī projekta iesniedzējs pēc sava statusa nekvalificējās šai atklātajai  projektu iesniegumu atlasei.

 

 Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720