2009.gada 17.decembrī notiks informatīvais atbalsta seminārs projekta iesniegumu gatavotājiem ERAF aktivitātē 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"


Lai sniegtu informatīvu atbalstu un izskaidrotu nosacījumus par nepieciešamā finansējuma piesaistes iespējām zinātniskajām  institūcijām  ES fondu projektu īstenošanai, Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departaments 2009. gada 17. decembrī plkst. 11:00 Latvijas Kara muzejā organizē  kārtējo informatīvo semināru ERAF 2.1.1.1. aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" projektu iesniegumu gatavotājiem.

Seminārā  Valsts Kases speciālisti  sniegs informāciju par  Valsts aizdevuma saņemšanas nosacījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai tām augstskolām un valsts zinātniskajiem institūtiem, kam ir atvasinātas publiskas personas statuss.
Savukārt  semināra otrajā daļā  Latvijas Republikas Patentu valdes pārstāvis sniegs detalizētu  informāciju par rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu, kas ir būtiska jau  projektu pieteikumus sagatvošanas stadijā.
Semināra noslēgumā IZM Struktūrfondu deparatmenta direktore akcentēs projektu iesniegumu vērtēšānas kritērijos ietvertos nosacījumus un iepazīstinās ar plānoto vērtēšanas procesa gaitu. Semināra darba kārtībaLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720