Sabiedriskajai apspriešanai nodots MK noteikumu projekts par ES fondu atbalstu Latvijas dalībai starptautiskos izglītības jomas pētījumos


2015. gada 4.jūnijā  Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1.pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana” 1.kārtas “Dalība starptautiskos pētījumos” īstenošanas noteikumi”. Noteikumu projekts paredz ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu nodrošināt dalību starptautiskajās pētījumu programmās. Kopējais plānotais finansējums ir 5 850 000 euro, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 4 972 500 euro un valsts budžeta finansējums 877 500 euro.

Projekta ietvaros plānots piedalīties šādās starptautiskajās pētījumu programmās: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskais mācību vides pētījums, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Izglītības sistēmu indikatoru programma, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pieaugušo prasmju novērtējuma programma, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Zinātņu doktoru karjeras apsekojums, Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim.

Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstrādāto  noteikumu projektu  un sniegt  savus komentārus, priekšlikumus vai iebildums, nosūtot tos elektroniski uz e pasta adresi esf@izm.gov.lvLapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720