Speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas un aprīkojuma iegādes izdevumus pilnībā varēs segt no ERAF līdzekļiem


Valdība apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus 2008. gada 11.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana""", paredzot projektu īstenotājiem minētajā aktivitātē nodrošināt 100% ERAF finansējumu no projekta attiecināmo izmaksu kop¬summas.   Tādējādi pašvaldību speciālās izglītības iestādes varēs pabeigt uzsāktos infrastruktūras modernizēšanas projektus, neizmantojot projektu līdzfinansējumam pašvaldību jau tā ierobežotos līdzekļus. 
2010.gada pirmajā pusē tika panākta vienošanās ar Eiropas Komisiju, ka Latvijā speciālo skolu modernizēšanu un aprīkojma iegādi bērniem ar īpašāma vajadzībām varēs veikt tikai par ERAF līdzekļiem, neieguldot Latvijas publiskos līdzekļus projektu līdzfinansējumā. Līdz ar to tika grozīti ES fondu plānošanas dokumenti, aktivitātes īstenošanai atstājot tikai ERAF daļas plānoto finansējumu.  

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija tajā laikā jau bija veikusi  ierobežotās projektu iesniegumu atlases konkursu un noslēgusi vienošanos ar pašvaldībām par projektu īstenošanu par tādām summām, kas ietvēra arī Latvijas līdzfinansējumu daļu.
Lai nodrošinātu to, ka finansējuma saņēmēji uzsākto projektu summas nosegtu pilnā apmērā no ERAF līdzekļiem, iztrūkstošo finansējumu  vajadzēja pārdalīt no citu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitāšu ietvaros radušajiem ietaupījumiem.

Projektu ietaupījumus apzināt bija iespējams tikai 2011.gada sākumā, kad tika pilnībā pabeigti daudzi projekti tādās aktivitātēs kā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” un ”Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”.   Minēto  aktivitāšu projektos radušos ERAF finansējuma atlikums  289 637 latu apmērā ar šodien valdībā apstiprinātajiem MK noteikumiem tiek  piešķirts  speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanai, tādējādi nosedzot  radušos finansējuma iztrūkumu uzsākto projektu pabeigšanai.

"Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"""  nodrošinās finansējumu saņēmēju tiesiskās paļāvības principu un dos iespēju noslēgtās vienošanās summas ar pašvaldībām  nosegt pilnā apmērā.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720