Turpinām diskusijas ar pašvaldībām par SAM 8.1.2.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas nosacījumiem.


Šodien, 2015. gada 14. aprīlī,  Izglītības un zinātnes ministrija tikās ar reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību pārstāvjiem un diskutēja par plānoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu vispārējai izglītībai. Atbalsts tiek plānots 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" 8.1.2.2.pasākuma ietvaros. Skat. sagatavoto prezentānciju 
Ņemot vērā tikšanās laikā nolemto, reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības tiek lūgtas sniegt informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai par izglītības iestādēm, kurās tās plāno ieguldījumus 8.1.2.2.pasākuma ietvaros. Informācija sniedzama līdz š.g. 27.aprīlim, nosūtot uz e-pasta adresi santa.zeidaka@izm.gov.lv.

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie plānošanas dokumentu projekti, kas ir nepieciešami darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu  īstenošanas uzsākšanai, ir publiskoti šīs mājas lapas sadaļā  -  Sabiedriskā apspriešana.
Aicinām iepazīties un  izteikt viedokli arī par citiem Jūs interesējošiem ES fondu atbalsta mērķiem un to īstenošanas nosacījumiem.Lapu izstrādāja Exigen Services Latvia. Versija 20091024_1.2_1720